Tranh đắp nổi TDN69

Thông tin sản phẩm

Chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Mạnh Tuấn:  0986.132.308

E-mail: tranhdeptieucanh@gmail.com

Website: http://tranhdeptieucanh.com/

Tranh TDN69 được chụp vào chiều tối nên trong ảnh hơi tối. Màu sắc thực tế sáng và nét hơn nhiều :))